Tag: Sri Sarab Loh Granth Sahib

ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

Sri Sarab Loh Granth Sahib

Dasam Bani

  INHI KI KIRPA KEY BANG KEY BANGALI   KHALSA MERI JAAN KI JAAN   JHAAGARHDANG  NAAGARHDANG BAAGARHDANG Jagat Jot Japai  TAHI PARKAAS HAMARAA BHAYO  Chit Na Bheo   JHAGARHDANG NAGARHDANG / SADA JAI    Mer Karo Trinh te Mohe    AS KIRPAN KHANDO KHARAG   https://www.youtube.com/watch?v=NuZNAACS6_4

Sri Bachittar Natak

(Details – Sri Bachitar Natak )