Gurdwara Guru Ka Taal, Agra

Gurdwara Guru Ka Taal, Agra

 

Gurdwara Mai Thaan Sahib (Agra – Uttar Pradesh)