Bhai Harbans Singh – Nitnem

Paaths: 1. Japji Sahib 2. Jaap Sahib 3. Tav Parsaad Sawaiye 4. Chaupai Sahib & 5. Wadde Anand Sahib.